TRIFLEET_20170627-44

Cookie verklaring

1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A. Cookies
i. Officious B.V. gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van jouw computer, tablet of smartphone.
ii. Er zijn verschillende cookies mogelijk op een website:
A.i.a Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
A.i.b Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics. Officious B.V. maakt gebruik van deze cookies.
A.i.c Tracking cookies. Worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
B. Cookiemelding en wat als je niet van cookies houdt
i. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
ii. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Als je hierbij hulp wilt dan mag je ons contacten via info@officious..nl. Kijk voordat je contact met ons opneemt eerst in de help-functie van jouw browser.

2. COOKIE OVERZICHT

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn
i. De website van Officious B.V. maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
ii. In totaal zijn er op www.officious.nl drie verschillende cookies van derden aanwezig. De volgende cookies worden bij een bezoek aan de website van Officious B.V. op de harde schijf van de bezoeker geplaatst:

B. Cookie tabel
Cookienaam: _ga _gat _gid
Type: Analytisch
Functie: Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics.
Bewaartermijn: 2 jaar, 1 minuut, 1 dag

3. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN

A. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing
i. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Officious B.V. niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens.
ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal je opnieuw worden gevraagd om jouw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookie verklaring is 1.0, opgesteld d.d. 12/09/17.

4. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten
i. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering.
ii. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Officious B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar info@officious.nl.
iii. Officious B.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt Officious B.V. je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. Officious B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

5. KLACHTRECHT

A. Interne behandeling
i. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Officious B.V. jou graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@officious.nl.
B. Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vind je op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens