Verstegen

Al meer dan veertig jaar houdt Verstegen kantoor aan de Noordendijk in Dordrecht. Het gebouw werd in 1979 opgeleverd in de bouwstijl die toen gold, met verspringende delen en onregelmatig geplaatste elementen. De laatste jaren waren er plannen voor nieuwbouw, maar kavels zijn schaars en zo ontstond het idee voor een grondige verbouwing. ‘Blijven zitten waar je zit is duurzamer’, vertelt Jan van Neerbos. Hij is namens de partners van Verstegen nauw betrokken bij de renovatie. Ellen van IJzendoorn, Interieurarchitect Officious, tekende het plan voor een nieuwe, frisse werkomgeving waar ontmoeting centraal staat. Sinds december 2021 wordt er volop verbouwd. We geven alvast een eerste impressie!

KLANTCASE

Het gebouw een hart geven

Ellen van IJzendoorn, Interieurarchitect Officious vertelt: In de oude situatie waren het drie bouwdelen en was het gebouw vrij onoverzichtelijk. Daarnaast heb je de verschillende verdiepingen die het gebouw verder opsplitsen. We hebben er nu een samenhangend geheel van gemaakt en geven het gebouw een hart, zodat je elkaar makkelijker tegenkomt. Het is een plek geworden waar mensen graag naartoe komen, om te werken en elkaar te ontmoeten. Het was wel even een uitdaging, omdat er zo min mogelijk bouwkundige aanpassingen komen en er tijdens de verbouwing gewoon doorgewerkt wordt. Dat is lastig voor de medewerkers en daar houden we natuurlijk rekening mee.

Proces en uitwerking

Ik ben begonnen met het analyseren van het gebouw en ik heb het in 3D getekend, want er waren geen plattegronden. Daarna ben ik mij gaan verdiepen in Verstegen. Wat is hun visie, wat is zo ongeveer de leefstijl van de mensen die er werken, welke functies zijn er, hoe zijn de verhoudingen onderling, werken ze individueel of juist in een teamverband? Ik hoef niet altijd vragen te stellen, het is gewoon luisteren en horen hoe er gewerkt wordt. Daarna ben ik gaan schetsen. Ik vind die analyse belangrijk omdat een nieuwe werkomgeving ontwerpen geen copy-paste is maar maatwerk. We nemen bijvoorbeeld blauw omdat het past bij het verhaal, bij wat het bedrijf wil uitdragen en uitstralen. Niet omdat het toevallig mode is. Ik vind het heel gaaf als je het ontwerp een verhaal kan geven, zodat je daar de ontwerpkeuzes aan kan ophangen. Dat werkt het prettigst.

De samenhang creëren we door de gangen te openen met het gebruik van glazen wanden. In het midden komt een centrale plek met een pantry met zitjes. Het is de bedoeling dat mensen daar samen koffiedrinken of lunchen, zodat ze even van de werkplek zijn. De glazen wanden gaan ervoor zorgen dat de verdiepingen transparanter worden.

(Lees verder na de foto’s. De eerste drie foto’s geven de ‘before’ (bovenste foto) en ‘after’ (onderste foto) situatie weer.)

Identiteit

De kleuren voor het interieur hebben we afgeleid van de kleuren in het logo, zodat je meteen weet als je binnenkomt: ‘ik ben bij Verstegen’. De blauwe kleur komt vooral terug bij de werkzones en oranje bij de ruimten waar je samenkomt. Het is heel mooi, zowel voor de mensen die er al veertig jaar werken als voor jonge mensen. Modern en passend bij Verstegen.

Blik op de toekomst

We willen een aantrekkelijke werkgever zijn, dat betekent dat de werkomgeving prettig en plezierig moet zijn zodat de collega’s graag naar kantoor komen, vertelt Jan van Neerbos. Bij de keuze voor het ontwerp vonden we het ook belangrijk wat de planning was. Juist omdat er doorgewerkt wordt, wilden we daar van tevoren een duidelijk beeld bij hebben. We pakken nu meteen goed door en daarom komen er zonnepanelen op het dak. We willen zoveel mogelijk naar CO2-neutraal. Onze intentie is om nog heel lang in Dordrecht te blijven.

BENIEUWD HOE WE EEN WAARDEVOLLE WERKOMGEVING VOOR JOU CREËREN?