Privacy verklaring

OFFICIOUS B.V.
www.OFFICIOUS.nl
info@OFFICIOUS.nl

SCHOOLDWARSSTRAAT 48
3351 at PAPENDRECHT Kvk 23074707

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Privacy?

 1. Officious B.V. neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over je, doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft jou een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen. 
 3. In de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is Officious B.V. in deze een zo genaamde verantwoordelijke.

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
Van jou als websitebezoeker

 1. Voor- en achternaam
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres
 4. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact.
 5. Locatiegegevens
 6. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 7. IP-adres
 8. Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Minderjarigen
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Officious B.V. kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@officious.nl. Dan zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

A. Officious B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. Je desgevraagd informatie toe te sturen en tot slot;
 3. Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.

B. Hoe lang we gegevens bewaren
Officious B.V. zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wens je informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval, neem dan contact op via: info@officious.nl.

5. Delen met anderen
Geen verkoop!

 1. Officious B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Officious B.V. blijft verantwoordelijk.

6. In kaart brengen websitebezoek

A. Cookies

 1. Officious B.V. gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.
 2. Officious B.V. gebruikt analytische cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.  Voor meer informatie over deze dienst verwijzen we naar artikel 7.

B. Wat als je niet van cookies houdt
Je kunt cookies uitschakelen door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je hierbij hulp wil, dan mag je altijd contact met ons opnemen. Kijk voordat je contact met ons opneemt eerst in de help functie van jouw browser.

7. Google analytics

A. Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij jou bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe je als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Officious B.V. heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren

 1. Officious B.V. heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar jouw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat jouw locatie wel herleidbaar blijft.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jouw rechten

 1. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering.
 2. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Officious B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar info@officious.nl.
 3. Officious B.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt Officious B.V. jou om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 4. Officious B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

9. Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

A. SSL

 1. Om je als website bezoeker te beschermen gebruikt Officious B.V. veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke gegevens, versleuteld(voor derden niet zichtbaar), op onze site gebruikt. Zo kun je er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herken je de beveiliging?

 1. Bij alle onderdelen van onze site waar jouw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in jouw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

10. Beveiliging
Wij nemen het echt serieus

Officious B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@officious.nl.